چشم انداز

تبدیل شدن به برترین شرکت فنرسازآسیا و خاورمیانه در تولید فنر، همراه با در اختیار داشتن دانش و فناوری مربوط به آن

ماموریت

تعهد به خشنودسازی مشتریان و ارائه با کیفیت ترین محصول و دانش مربوط به آن، با در نظر گرفتن منافع تمامی ذینفعان

GOALS

اهداف

ارائه با کیفیت ترین محصول به مشتریان 

حفظ جایگاه خود به عنوان شرکت پیشتاز در تولید انواع فنر، در داخل و خارج از کشور

خط مشی کیفیت

شرکت دانش بنیان فنرلول ایران در راستای افزایش بهره وری همواره با رویکرد تکریم ارزش های انسانی و ضمن صیانت از محیط زیست به پیاده سازی الزامات قابل کاربرد و ترویج تفکر سیستمی مبتنی بر ریسک در جهت تولید محصول با کیفیت و تلاش جهت افزایش اعتماد و رضایت تمامی ذیفنعان متعهد و پایبند می باشد.