کسب مقام برتر در ایجاد همپوشانی ارتباط صنعت و دانشگاه از طرف دانشگاه صنعتی شاهرود


سمنان - ایران︱بهمن 1401

کسب مقام برتر 

در دومین دوره مدرسه اشتغال استان سمنان


سمنان - ایران | مدرسه اشتغال

کسب مقام برتر 

در سیزدهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز و نفت


تهران - ایران︱بهمن 1402

کسب رتبه برتر 

در نمایشگاه بین المللی موتور تهران


تهران - ایران︱بهمن 1402

دریافت لوح سپاس به عنوان کارآفرین برتر در دومین دوره مدرسه اشتغال


سمنان - ایران | پارک علم و فناوری

دریافت لوح سپاس به عنوان 

واحد نمونه سال در زمینه اشتغال و کارآفرینی از سازمان بهزیستی کشور


سمنان - ایران | اردیبهشت 1402

کسب برترین جایزه و دریافت لوح ویژه 

از طرف شرکت رنو 

به عنوان برترین تامین کننده  

فرانسه | 1393

کسب مقام شرکت برتر 

در شناسایی نیروی کار ومهارت آموزی 

 نمایشگاه کار استان سمنان

سمنان - ایران | 1401